Untitled Document

Obrasci katoličkog nauka i vjere

 

 

  Dvije zapovijedi ljubavi
  Zlatno pravilo
  Deset Božjih zapovijedi
  Sakramenti
  Crkvene zapovijedi
  Blaženstva
  Tri bogoslovne kreposti
  Glavne ćudoredne kreposti
  Dvanaest plodova Duha Svetoga
  Sedam darova Duha Svetoga
  Sedam duhovnih djela milosrđa
  Sedam tjelesnih djela milosrđa
  Sedam glavnih grijeha
  Četiri posljednje stvari
  Glavne istine katoličke vjere
  Šest grijeha protiv Duha Svetoga
 

 

 


 

 

 

Dvije zapovijedi ljubavi

 

1. Ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim.

2. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.

 

 

Zlatno pavilo (Mt 7, 12)

Sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima.

 

 

Deset Božjih zapovijedi

 

1. Ja sam Gospodin Bog tvoj: nemoj imati drugih bogova uz mene.

2. Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud.

3. Spomeni se da svjetkuješ dan Gospodnji.

4. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji.

5. Ne ubij!

6. Ne sagriješi bludno!

7. Ne ukradi!

8. Ne reci lažna svjedočanstva.

9. Ne poželi žene bližnjega svoga.

10. Ne poželi nikakve tuđe stvari.

 

 

Sakramenti

 

1. Krštenje

2. Potvrda

3. Euharistija

4. Pokora

5. Bolesničko pomazanje

6. Sveti red

7. Ženidba

 

 

 

Crkvene zapovijedi

 

1. Svetkuj zapovjedne blagdane i slušaj pobožno svetu misu u nedjelje i blagdane.

2. Posti zapovjedne poste i u određene dane ne mrsi.

3. Svake se godine najmanje jedanput ispovijedi i o Uskrsu pričesti.

4. Drži se ženidbenih zakona svete Crkve

5. Doprinosi za crkvene potrebe.

 

 

 

Blaženstva (Mt 5, 3- 12)

 

Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko.

Blago ožalošćenima: oni će se utješiti.

Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju.

Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi.

Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe.

Blago čistima srcem: oni će Boga gledati.

Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati.

Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko.

 

 

Tri bogoslovne kreposti

 

1. Vjera

2. Ufanje

3. Ljubav

 

 

Glavne ćudoredne kreposti

 

1. Razboritost

2. Pravednost

3. Jakost              

4. Umjerenost

 

 

Dvanaest plodova Duha Svetoga

 

1.  Ljubav

2.  Radost

3.  Mir

4.  Strpljivost

5.  Velikodušnost

6.  Uslužnost

7.  Dobrota

8.  Krotkost

9.  Vjernost

10. Blagost

11. Uzdržljivost

12. Čistoća

 

 

Sedam darova Duha Svetoga

 

1. Mudrost

2. Razum

3. Savjet

4. Jakost

5. Znanje

6. Pobožnost

7. Strah Božji

 

 

Sedam duhovnih djela milosrđa

 

1. Dvoumna svjetovati.

2. Neuka poučiti.

3. Grješnika pokarati.

4. Žalosna i nevoljna utješiti.

5. Uvredu oprostiti.

6. Nepravdu strpljivo podnositi.

7. Za žive i mrtve Boga moliti.

 

 

Sedam tjelesnih djela milosrđa

 

1. Gladna nahraniti.

2. Žedna napojiti.

3. Siromaha odjenuti.

4. Putnika primiti.

5. Bolesnika i utamničenika pohoditi.

6. Roba otkupiti.

7. Mrtva pokapati.

 

 

Sedam glavnih grijeha

 

1. Oholost

2. Škrtost

3. Bludnost

4. Zavist

5. Neumjerenost u jelu i piću

6. Srditost

7. Lijenost

 

 

Četiri posljednje stvari

 

1. Smrt

2. Sud

3. Pakao

4. Raj

 

 

Glavne istine katoličke vjere

 

1. Samo je jedan Bog, a tri su božanske osobe: Otac, Sin i Duh Sveti.

2. Bog je sve stvorio, sve uzdržava i svime upravlja.

3. Duša je čovječja besmrtna.

4. Sin je Božji postao i otkupio nas svojom smrću na križu..

5. Milost je Božja potrebna za spasenje.

6. Bog će dobro nagraditi vječnom nagradom, a zlo kazniti vječnom kaznom.

 

 

Šest grijeha protiv Duha Svetoga

 

1. Izgubiti nadu u spasenje

2. Iako bez pravedna i poštena života, nadati se spasenju

3. Zatvoriti se pred istinom

4. Zavidjeti na duhovnim darovima (sposobnostima) svoga bližnjega

5. Otvrdnuti u grijehu

6. Umrijeti ne raskajan

 

 

 

 

 

Povratak na vrh

 

 

Anketa

- Voting Script 1.8

Kad najčešće idete na nedjeljnu svetu misu?

  u 8:00 h
  u 11:00 h
  u 18:00 h
  Ne idem na misu


Rezultati prijašnjih anketa

Misao tjedna

"Sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!"

Lk 15, 24

Katolički kalendar

Pretraživanje