Sveta Krunica

Kako se moli sveta krunica?


Kao uvod moli se Vjerovanje apostolsko, Oče naš, tri Zdravo Marije, Slava Ocu. Kod ove prve tri Zdravo Marije doda se riječ ISUS:

koji neka nam umnoži vjeru, koji neka nam učvrsti ufanje, koji neka nam usavrši ljubav!

Cijela se Krunica sastoji od dvadeset otajstava. Prije svakog otajstva moli se: Oče naš, 10 Zdravo Marija, Slava Ocu. Nakon molitve Slava Ocu, preporuča se zaziv:

O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.


Na kraju se moli molitva Zdravo Kraljice

Zdravo Kraljice, majko milosrđa,
živote, slasti i ufanje naše, zdravo!
K Tebi vapijemo prognani sinovi Evini.
K Tebi uzdišemo tugujući i plačući
u ovoj suznoj dolini.

Svrni dakle, zagovornice naša,
one svoje milostive oči na nas,
te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa,
blagoslovljeni plod utrobe svoje.
O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo!


Molitvi se mogu dodati i Litanije lauretanske

Otajstva svete krunice:


Radosna otajstva

(ponedjeljkom i subotom)

I. Radosno otajstvo
Navještenje arkanđela Gabriela Mariji

Koga si Djevice po Duhu Svetom začela

Koga si Djevice po Duhu Svetom začelaBog je poslao anđela Gabrijela u galilejski grad Nazaret k jednoj djevici koja je bila zaručena s čovjekom iz Kuće Davidove, a ime mu je bilo Josip. Djevici je bilo ime Marija. Ušavši k njoj u kuću, Anđeo je pozdravi ovim riječima: "Pozdravljam te, milosti puna! Gospodin je s Tobom ... Evo, 'Ti ćeš začeti i roditi Sina', komu ćeš nadjenuti ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Previšnjega. Gospodin Bog dat će mu prijestolje Davida, oca njegova. On će vladati kućom Jakovljevom dovijeka. I kraljevstvo njegovo neće imati svršetka...". Tada Marija reče Anđelu: "Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi Tvojoj". Tada Anđeo ode od nje (Lk 1, 26-28; 31-33).

Sve se to dogodilo kako bi se ispunilo što je po Proroku rekao Gospodin (Iz 7, 14): "Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel, što znači : Bog je s nama" (Mt 1, 21-23).

"I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama" (Iv 1, 14).

"U tome nam se očitovala ljubav Božja što je Bog poslao na svijet svoga jedinorođenoga Sina da živimo po njemu" (1 Iv 4, 9).

Razmišljajući o tajni utjelovljenja molimo jedan Očenaš i deset Zdravomarija. Nakon toga molimo Slava Ocu. Desetica završava molitvom O moj Isuse, oprosti...


II. Radosno otajstvo
Pohod B. D. Marije rođakinji Elizabeti

Koga si Djevice Elizabeti u pohode nosila

Koga si Djevice Elizabeti u pohode nosila Tih je dana Marija krenula na put u brda i hitro stigla u jedan Judin grad. Ušavši u Zaharijinu kuću, pozdravila je Elizabetu... Napunivši se Duha Svetoga, Elizabeta je u sav glas uskliknula: "Najblagoslovljenija si Ti među ženama! I blagoslovljen plod utrobe Tvoje! Odakle meni to da majka Gospodina moga dolazi k meni?... Marija odgovori: "Slavi duša moja Gospodina; duh moj kliče od radosti u Bogu Spasitelju mome, jer milostivo pogleda na neznatnu službenicu svoju. Gle! Odsad će me 'blaženom zvati' svi naraštaji, jer mi velike stvari učini Silni, čije je ime sveto, i čije se milosrđe proteže od koljena do koljena nad onima koji ga štuju" (Lk 1, 42-43; 46-50).

"Postojano očekujemo Spasitelja, Gospodina Isusa Krista...Gospodin je blizu"... (Fil 3, 20; 4, 5).

Razmišljajući o Marijinom susretu sa Elizabetom molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija, jedan Slava Ocu i na kraju O moj Isuse, oprosti...


III. Radosno otajstvo
Isusovo rođenje u Betlehemskoj štalici

Koga si Djevice rodila

Koga si Djevice rodila U ono vrijeme iziđe zapovijed cara Augusta da se provede popis pučanstva u svoj zemlji. To je bio prvi popis za vrijeme Kvirinijeva upraviteljstva Sirijom. Svi su išli, svatko u svoj grad, da se upišu. Tako i Josip, jer bijaše iz Davidove kuće i porodice, uziđe sa svojom ženom Marijom, koja bijaše trudna, iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju, u Davidov grad zvani Betlehem, da se upiše. Dok su tu bili, njoj dođe vrijeme da rodi. I rodi sina svoga, prvorođenca, te ga povije u pelenice i položi u jasle, jer u gostionici nije bilo mjesta za njih. (Lk 2, 1-7).

"Čestitima sviće ko svjetlost u tami: blag, milosrdan i pravedan Gospodin" (Ps 112, 4).

"Otvorivši riznice svoje, magi ga obdariše zlatom, tamjanom i smirnom" (Mt 2, 11).

Razmišljajući o otajstvu rođenja Isusa Krista molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija i jedan Slava Ocu. I ova desetica završava molitvom O moj Isuse, oprosti...


IV. Radosno otajstvo
Isusovo prikazanje u hramu

Koga si Djevice u hramu prikazala

Koga si Djevice u hramu prikazala Kad je došlo vrijeme njihova čišćenja, prema Mojsijevom zakonu, donesoše dijete u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu, kako je zapisano u Zakonu Gospodnjem: 'Svako muško novorođenče neka se posveti Gospodinu i dadne za žrtvu, kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem, par grlica ili dva golubića. Tada je živio u Jeruzalemu čovjek imenom Šimun. Bio je pravedan i pobožan i očekivao je utjehu Izraelovu. Imao je božansko nadahnuće. Njemu je Duh Sveti objavio da neće vidjeti smrti dok ne vidi Mesiju Gospodnjega. Potaknut od Duha Svetoga dođe u Hram. Upravo kad su roditelji nosili Djetešce Isusa da izvrše na njemu propis zakona, uze ga na ruke, dade hvalu Bogu i reče: "Sad možeš, Gospodine, otpustiti slugu svojega da, prema riječi tvojoj, ide u miru, jer mi oči vidješe spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda, svjetlo da rasvijetli pogane i slavu naroda tvoga Izraela.

Njegov otac i njegova majka divili se onomu što se govorilo o njemu. Tada ih Šimun blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: "Gle! Ovaj je određen za propast i uskrsnuće mnogih u Izraelu, za znak kojemu će se protiviti - a tebi će samoj mač probosti dušu - da bi se otkrile misli mnogih srdaca.

Također tada bijaše proročica Ana, Fanuelova kći, iz plemena Aserova, u vrlo odmakloj dobi. Poslije svoga djevojaštva živjela je u braku sedam godina, zatim sama kao udovica do osamdeset i četvrte godine. Ona nije ostavljala hrama. Noću i danju služila je Bogu postom i molitvom. Upravo toga časa pristupi i ona te počne hvaliti Boga i govoriti o Djetetu svima koji su očekivali otkupljenje Jeruzalema. (Lk 2, 22-40).

Razmišljajući o otajstvu Isusova ukazanja u Hramu molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija, jedan Slava Ocu, te molitvu O moj Isuse, oprosti...


V. Radosno otajstvo
Isus raspravlja u hramu

Koga si Djevice u hramu našla

Koga si Djevice u hramu našla Kad je navršio dvanaest godina, dijete se Isus, prema običajima židovskog blagdana Vazma, uputilo s Marijom i Josipom iz Nazareta u Jeruzalem. No, kad su istekli blagdanski dani i kad su se vraćali kući, dječak je Isus ostao u Jeruzalemu bez znanja svojih roditelja. Misleći da se nalazi među suputnicima, proputovali su dan hoda i zatim ga počeli tražiti među rodbinom i znancima. Nakon tri dana nađu ga u hramu gdje sjedi među učiteljima, sluša ih i postavlja im pitanja. Svi koji su ga slušali, divili su se njegovu umu i njegovim odgovorima.

Kad ga opaze, veoma se začude te mu majka rekne: "Dijete moje, zašto nam to učini! Gle! Otac tvoj i ja s bolom smo te tražili." "Pa, zašto ste me tražili? - odgovori on - zar niste znali da ja moram biti u kući Oca svoga?" A oni ne razumješe riječi koju im je rekao. Tada siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. Njegova majka sve je te događaje brižno čuvala u srcu. A Isus je napredovao u mudrosti, rastu i milosti pred Bogom i ljudima. (Lk 2, 41-52).

Ovo je Sin moj Ljubljeni koji mi je omilio. Njega slušajte (Mt 17, 5).

Svaka je mudrost od Gospoda i s njime je dovijeka (Sir 1, 1).

Razmišljajući o otajstvu Isusova nalaženja u Hramu molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija, jedan Slava Ocu, te molitvu O moj Isuse, oprosti...Na kraju Krunice preporuča se izmoliti još: Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu na čast Duhu Svetome, po nakani Svetog oca, te Lauretanske litanije i Zdravo Kraljice.


Povratak na vrh


Otajstva svjetla

(četvrtkom)

I. Otajstvo svjetla
Isusovo krštenje

Koji je na rijeci Jordanu kršten bio

Koji je na rijeci Jordanu kršten bioTada dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti. Ivan ga odvraćaše: "Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?" Ali mu Isus odgovori: "Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost!" Tada mu popusti. Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj. I eto glasa s neba: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina!" (Mt 3, 13-17)

Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj, a glasd se zaori s nebesa: "Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!" (Mk 1, 9-11)

Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: "Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!" (Lk 3, 21-22)

Razmišljajući o tajni Isusovog krštenja molimo jedan Očenaš i deset Zdravomarija. Nakon toga molimo Slava Ocu. Desetica završava molitvom O moj Isuse, oprosti...


II. Otajstvo svjetla
Svadba u Kani

Koji nam se na svadbi u Kani objavio

Koji nam se na svadbi u Kani objavioTrećeg dana bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: "Vina nemaju." Kaže joj Isus: "Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!" Nato će njegova mati poslužiteljima: "Što god vam rekne, učinite!"

A bijaše ondje Židovima za čiščenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: "Napunite posude vodom!" I napune ih do vrha. Tada im reče: "Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola." Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je - znale su sluge koje zagrabiše vodu - ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: "Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada."

Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu, te povjerovaše u njega njegovi učenici. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše nekoliko dana.

Razmišljajući o otajstvu svadbe u Kani molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija, jedan Slava Ocu i na kraju O moj Isuse, oprosti...


III. Otajstvo svjetla
Isus navješta Kraljevstvo Božje

Koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje pozvao

Koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje pozvaoA čuvši da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji: Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, Put uz more, s one strane Jordana,

Galileja poganska - narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu. Otada je Isus počeo propovijedati: "Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!" (Mt 4, 12-17). A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je ebanđelje Božje: "Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!"

Razmišljajući o otajstvu Isusova navještanja kraljevstva Božjega molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija i jedan Slava Ocu. I ova desetica završava molitvom O moj Isuse, oprosti...


IV. Otajstvo svjetla
Isusovo preobraženje

Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio

Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavioNakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: "Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu."

Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!" Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: "Ustanite, ne bojte se!" Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama. Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: "Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne."

Upitaše ga učenici: "Što, dakle, pismoznanci govore da prije treba da dođe Ilija?" On im odgovori: "Ilija će, doduše, doći i sve obnoviti. No, velim vam: Ilija je već došao, ali ga ne upoznaše, već učiniše s njim što im se prohtjelo. Tako je i Sinu Čovječjemu trpjeti od njih." Tada razumješe učenici da im to reče o Ivanu Krstitelju. (Mt 17, 1-13)

Razmišljajući o otajstvu Isusova preobraženja molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija, jedan Slava Ocu, te molitvu O moj Isuse, oprosti...


V. Otajstvo svjetla
Posljednja večera

Koji nam se u otajstvu euharistije darovao

Koji nam se u otajstvu euharistije darovaoUvečer bijaše Isus za stolom s dvanaestoricom. I dok su blagovali reče: "Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati." Silno ožalošćeni, stanu mu jedan za drugim govoriti: "Da nisam ja, Gospodine?" On odgovori: "Onaj koji umoči sa mnom ruku u zdjelu, taj će me izdati. Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji predaje Sina Čovječjega. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije." A Juda, izdajnik, prihvati i reče: "Da nisam ja, učitelju?" Reče mu: "Ti kaza."

I dok su blagovali, uze Isus kruh, izreče blagoslov, pa razlomi, dade svojim učenicima i reče: "Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!" I uze čašu, zahvali i dade im govoreći: "Pijte iz nje svi! Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha. A kažem vam: ne, neću od sada piti od ovog roda trsova do onoga dana kad ću ga - novoga - s vama piti u kraljevstvu Oca svojega." (Mt 26, 20-29)

Razmišljajući o otajstvu posljednje večere molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija, jedan Slava Ocu, te molitvu O moj Isuse, oprosti...Na kraju Krunice preporuča se izmoliti još: Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu na čast Duhu Svetome, po nakani Svetog oca, te Lauretanske litanije i Zdravo Kraljice.


Povratak na vrh


Žalosna otajstva

(utorkom i petkom)

I. Žalosno otajstvo
Isusova agonija u Maslinskom vrtu

Koji se za nas krvlju znojio

Koji se za nas krvlju znojioTada se Isus, izišavši iz blagovališta Posljednje večere, gdje je bio ustanovio Euharistiju, zaputi s učenicima u zaselak koji se zove Getsemani... Počeo se žalostiti i biti tjeskoban... Molio je ovako: "Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kalež. Ali neka ne bude moja, nego Tvoja volja" Tada se vrati k učenicima, nađe ih gdje spavaju, te reče Petru: "Tako, ne mogoste sa mnom probdjeti ni jednoga sata? Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je spreman, ali je tijelo slabo." Ponovo se udalji te uze moliti: " Oče moj! Ako nije moguće da me mine ovaj kalež, a da ga ne pijem, neka bude volja Tvoja." Kada se opet vrati, nađe ih gdje spavaju, jer im bijahu otežale oči. Ostavi ih, udalji se opet, te je i treći put molio onim istim riječima. Potom se vrati učenicima pa im reče: "Još spavate i počivate?! Evo se približi čas u koji se Sin Čovječji predaje u ruke grešnika. (Mt 26, 36-45).

Kad ga je spopala tjeskoba, još je žarče molio. Njegov je znoj postao poput kapi krvi što su padale na zemlju (Lk 22, 44).

Zatim je učenicima, kad ih je svladao san i kad su pozaspali na zemlji, rekao: "Došao je čas. Evo, Sin Čovječji predaje se u ruke grešnika. Ustanite! Hajdemo! Evo, izdajnik je moj sasvim blizu" (Mk 14, 41-42).

"Došao je čas kada će se proslaviti Sin Čovječji" (Isus je tek bio navijestio učenicima svoju proslavu kroz vlastitu smrt.) A zatim je dodao: Zaista, zaista kažem Vam, ako pšenično zrno ne padne u zemlju i ne umre, ostaje samo. Ako li umre, rodi velik rod" (Iv 12, 23-24).

Razmišljajući o Isusovoj agoniji u Maslinskom vrtu molimo jedan Očenaš, deset uobičajenih Zdravomarija. Dodaje se jedan Slava Ocu... i molitva O moj Isuse, oprosti...


II. Žalosno otajstvo
Isusovo bičevanje

Koji je za nas bičevan bio

Koji je za nas bičevan bioOni pak što su Isusa uhitili, priveli su ga velikom svećeniku Kajfi. Kod njega su se sastali pismoznanci i starješine... Veliki svećenici i čitavo židovsko vijeće tražili su lažno svjedočanstvo protiv Isusa da bi ga mogli osuditi na smrt. No nisu uspjeli pronaći nijedno, premda su iskaze dali mnogi lažni svjedoci.

Pljuvali su mu u lice i udarali ga šakama. Drugi su ga opet tukli štapovima govoreći: "Pogodi, Kriste, tko Te je udario?"

Kad je svanulo, okovali su Isusa u lance, odveli ga i predali upravitelju Pilatu. Kad ga je ovaj ispitao, zapitao je svjetinu: "Što da učinim s Isusom zvanim Krist?" Svi su mu uglas odgovorili: "Raspni ga!". A on ih je tada upitao: "Kakvo je zlo učinio?" Oni su opet povikali iz svega glasa: "Raspni ga!". Pilat pak, želeći udovoljiti svjetini, pusti im nekoga Barabu. Pošto je dao izbičevati Isusa, predao ga je vojnicima da ga razapnu (Mt 26-27; Mk 15; Iv 18-19).

Razmišljajući o bičevanju Isusa molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija. Slijedijedan Slava Ocu, te na kraju molitva O moj Isuse, oprosti...


III. Žalosno otajstvo
Krunjenje trnjem

Koji je za nas trnjem okrunjen bio

Koji je za nas trnjem okrunjen bioVojnici su ga tada izveli u dvorište unutar sudske zgrade, sazvali i pripravili cijelo sudište. Odjenuli su ga u grimiz. Pošto su od trnja spleli krunu, nataknuli su je na Isusovu glavu. Počeli su ga pozdravljati: "Zdravo, kralju židovski." Pri tom su ga tukli trstikom po glavi, pljuvali po njemu, klecali i padali pred njim ničice. Pošto su mu se izrugali, svukli su s njega grimiz i obukli mu njegovu odjeću. Zatim su ga izveli van i poveli da ga razapnu (Mk 15, 16-20; Mt 27, 27-31; Iv 19, 2-5).

Krist je trpio za Vas, dajući Vam primjer da biste slijedili njegove stope (1 Pt 2, 21).

Razmišljajući o otajstvu Isusova krunjenja trnovom krunom molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija. Slijedi jedan Slava Ocu, te na kraju molitvu O moj Isuse, oprosti ...


IV. Žalosno otajstvo
Križni put prema Kalvariji

Koji je za nas teški križ nosio

Koji je za nas teški križ nosioOtada je Pilat nastojao da ga oslobodi, a Židovi su vikali: " Ako ovoga oslobodiš, nisi prijatelj caru! Svaki koji se pravi kraljem protivi se caru." Pilat, čuvši te riječi, izvede Isusa van te sjede na sudačku stolicu na mjestu što se zove Lithostratos, a hebrejski Gabbatha. A bio je dan priprave za pahu, oko šestoga sata. I Pilat reče Židovima: "Evo vam kralja!" "Smakni ga! Smakni! Razapni ga!2 - vikali su oni. "Vašega kralja da razapnem?" - reče im Pilat. Mi nemamo drugoga kralja osim cara", odgovoriše glavari svećenički. Tada im ga predade da se razapne. (Iv 19, 12-17). Vojnici su zatim zgrabili Isusa. A on se, noseći križ, uputio k mjestu Lubanji, što se hebrejski naziva Golgotom. I na tom su ga mjestu razapeli (Iv 19, 17-18).

Ponudili su mu napitak, vino pomiješano sa žuči (Ps 69, 22). Okusivši napitak, nije ga htio piti. Kad su ga napokon razapeli, razdjelili su njegove haljine među sobom tako što su za njih bacili kocku. Posjedali su i stražarili. Povrh njegove glave postavili su natpis koji je isticao razlog njegove osude: "Ovo je Isus, kralj židovski" (Mt 27, 34-37).

On je u svojem tijelu ponio grijehe naše na drvetu križa, da više ne bismo živjeli grijehu, nego pravednosti. Njegovim ste ranama i Vi ozdravljeni (1 Pt 2, 24-25).

Tko slijedi mene, ne hoda u tami, nego ima svjetlo života (Iv 8, 12).

Razmišljajući o Isusovoj osudi molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija. Slijedi jedan Slava Ocu, te završna molitva desetice O moj Isuse, oprosti...


V. Žalosno otajstvo
Razapinjanje i smrt na Golgoti

Koji je za nas raspet bio

Koji je za nas raspet bioKad su stigli na mjesto zvano Golgota, razapeli su Isusa i dvojicu razbojnika, jednoga njemu zdesna, a drugoga slijeva. Bilo je devet sati izjutra kad su ga razapeli. Prolaznici su ga grdili i vrijeđali. Kad je došlo podne, nastala je tama po svoj zemlji. Tako je ostalo sve do tri popodne. U tri sata Isus zavapi jakim glasom: "Eloi, Eloi, lama sabaktani?", što znači: "Bože moj, zašto si me ostavio?" Ispustivši snažan krik, Isus je izdahnuo... Satnik koji je stajao pred njim, videći da izdiše, reče: "Zaista, ovaj čovjek bijaše Sin Božji" (Lk 23, 33; Mk 15).

Uz Isusov su križ stajale njegova Majka, sestra njegove Majke, Marija Kleofina i Marija iz Magdale. Ugledavši Majku i uz nju učenika kojega je ljubio, Isus reče Majci: "Ženo, evo Ti Sina." Tada reče i učeniku: "Evo Tvoje Majke." I od toga je časa učenik uze u svoju kuću. ( Iv 19, 25-27).

Poslije toga Isus, svjestan da je već sve svršeno, reče, da bi se ispunilo Pismo: "Žedan sam." Tu bijaše posuda puna octa. Tada nataknuše na izopovu stabljiku spužvu punu octa i primaknuše je k Isusovim ustima. Kad Isus uze ocat, reče, "Svršeno je!", te nakloni glavu i - predade duh.

Budući da je bila Priprava, i da tjelesa ne ostanu na križu u subotu - jer bijaše velik dan ona subota - zamoliše Židovi Pilata da se razapetima prebiju golijeni i da se skinu. Tada vojnici dođoše i prebiše golijeni obojici razapetih s isusom. Kada dođoše k Isusu i vidješe da je već mrtav, njemu ne prebiše golijeni, nego jedan od vojnika kopljem probode bok pa odmah poteče krv i voda.

Onaj koji ovo vidje svjedoči - njegovo je svjedočanstvo istinito, i on zna da govori pravo - da i vi trajno vjerujete. To se dogodi da se ispuni Pismo: "Ni jedna mu se kost neće prelomiti." A na drugome mjestu Pismo veli: "Gledat će na onoga koga su proboli." (Iv 19, 28-37)

Razmišljajući o Isusovu razapinjanju i Njegovoj smrti na križu molimo jedan Oče naš, deset Zdravomarija. Slijedi jedan Slava Ocu, te molitva O moj Isuse, oprosti ...Na kraju Krunice preporuča se izmoliti još: Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu na čast Duhu Svetome, po nakani Svetog oca, te Lauretanske litanije i Zdravo Kraljice.


Povratak na vrh


Slavna otajstva

(srijedom i nedjeljom)

I. Slavno otajstvo
Isusovo uskrsnuće

Koji je od mrtvih uskrsnuo

Koji je od mrtvih uskrsnuoKad je prošla subota, u zoru prvoga dana u tjednu, Marija iz Magdale i druga Marija krenule su posjetiti Isusov grob. U tom je trenutku nastao veliki potres. Jedan je anđeo Gospodinov sišao s nebesa, približio se grobu, odvalio grobni kamen i sjeo na njega... Ženama je rekao: "Ne bojte se! Znam da tražite razapetog Isusa. On nije ovdje! Uskrsnuo je kako je rekao! Dođite i vidite mjesto gdje je bio položen, zatim krenite žurno i recite učenicima njegovim: 'Uskrsnuo je od mrtvih i, eto, pred Vama ide u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti'" (Mt 28, 1-7).

Krist je uskrsnuo od mrtvih ... Ako je zbog jednoga čovjeka došla smrt, onda će zbog jednoga Čovjeka doći i uskrsnuće od mrtvih. I kao što svi umiru u Adamu, tako ćemo svi primiti u Kristu život (1 Kor 15, 20-22).

Razmišljajući o otajstvu Kristova uskrsnuća molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija. Slijedi jedan Slava Ocu, te molitva O moj Isuse, oprosti...


II. Slavno otajstvo
Isus uzlazi na nebo

Koji je na nebo uzašao

Koji je na nebo uzašaoUskrsnuli se Isus više puta ukazao svojim učenicima, podsjećajući ih na ono što ih je naučio. Dao im je vlast da opraštaju grijehe. Poslao ih je također da propovijedaju Evanđelje svakome stvorenju, čvrsto uvjereni da je on uvijek uz njih. U tome neka ih hrabri spoznaja da su se u njemu ispunile "sve stvari što su zapisane u Mojsijevu zakonu, u prorocima i psalmima... Uzdigavši ruke, on ih je blagoslovio. I dok ih je blagoslivljao, odvojio se od njih i bio uznesen na nebo" (Lk 24, 44; 50-51).

Ako ste, dakle, uskrsnuli s Kristom, tražite stvari što se nalaze tamo gore gdje se nalazi Krist koji sjedi s desne Očeve... Kad se bude očitovao Krist, Vaš život, tada ćete se i Vi očitovati s njime u slavi (Kol 3, 1-4).

Naša je domovina na nebesima. Odande očekujemo kao spasitelja Gospodina Isusa Krista koji će preobraziti naše bijedno tijelo da bi ga suobličio sa svojim slavnim tijelom (Fil 3, 20-21).

Razmišljajući o otajstvu Isusova uznesenja molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija. Slijedi Slava Ocu, te molitva O moj Isuse, oprosti...


III. Slavno otajstvo
Duh Sveti silazi na Mariju i apostole

Koji je Duha Svetoga poslao

Koji je Duha Svetoga poslaoPoslušavši Isusove upute (Lk 24, 49), apostoli su se vratili s Maslinskog brda u Jeruzalem... Kad su došli u grad, popeli su se na najviši kat blagovališta Posljednje večere, gdje su i stanovali. Bili su postojani i složni u molitvi zajedno s nekim ženama, i s Marijom, Majkom Isusovom (Dj 1, 12-14).

Kad je završavala Pedesetnica (pedeseti dan nakon Uskrsa), bili su svi zajedno na istome mjestu. Iznenada se s neba začula tutnjava, kao od vjetra što snažno udara, i ispunila cijelu kuću u kojoj su bili. Pojavili su se jezici kao od plamena koji su se djelili i silazili nad svakoga od njih. Svi su bili ispunjeni Duhom Svetim. Započeli su govoriti drugim jezicima kako im je Duh Sveti davao moć da se izraze. (Dj 2, 1-4).

Duh Sveti silazi na nas od Oca preko njegova Sina Isusa Krista. Po Duhu Svetomu dana nam je vjera, a po vjeri Krist stanuje u našim srcima (Breviloquium, Sv. Bonaventura, Opera omnia, V, 201).

Razmišljajući o otajstvu silaska Duha Svetoga na apostole molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija, jedan Slava Ocu, te molitva O moj Isuse, oprosti nam...


IV. Slavno otajstvo
Marija uznesena na nebo

Koji je tebe Djevice na nebo uzeo

Koji je tebe Djevice na nebo uzeoOčuvana netaknutom od svake ljage istočnoga grijeha, završivši tok svojega zemaljskog života, Bezgrešna je Djevica dušom i tijelom bila uznesena u nebesku slavu. Gospodin ju je uzvisio za kraljicu svemira kako bi postala što suobličenija svojemu Sinu, Gospodaru gospodara i pobjedniku nad grijehom i smrću ... Isusova Majka ... sada proslavljena u nebu dušom i tijelom ... svijetli hodočasničkom narodu Božjem kao znak sigurne nade (Svjetlo naroda, VIII, 59 i 68).

Prelijepa i sva proslavljena, Djevica Marija prelazi iz ovoga svijeta Kristu. Sjaji među svetima poput sunca među zvijezdama. Zbog Marijina se uzvišenja raduju anđeli i vesele arkanđeli (Služba čitanja, Responzorij, svetkovina Uznesenja B.D. Marije).

Sveta Djevice među svim djevicama, slatka kraljice nebeska, učini da Tvoja djeca postanu nevina i da imaju ponizno i čisto srce. Udijeli nam mirne dane, bdij nad našim koracima, učini da ugledamo Tvojega Sina ispunjeni radošću u nebu (Hvalospjev druge večernje, svetkovina Uznesenja B. D. Marije).

Razmišljajući o Marijinu uznesenju na nebo molimo jedan Očenaš deset Zdravomarija, jedan Slava Ocu, te molitva O moj Isuse, oprosti nam...


V. Slavno otajstvo
Marija okrunjena za kraljicu

Koji je tebe Djevice na nebu okrunio

Koji je tebe Djevice na nebu okrunioPotom se na nebu pokaza veličanstven znak: Žena obučena u sunce, mjesec pod njezinim nogama, a na glavi joj vijenac od dvanaest zvijezda. Bila je trudna i vikala je u bolovima i mukama rađanja. Zatim se pokaza drugi znak u nebu: velik Zmaj plamene boje sa sedam glava i deset rogova. Na glavama mu sedam kruna. Njegov rep pomete trećinu nebeskih zvijezda i surva ih na zemlju. Zmaj stade pred ženu koja je imala roditi, da joj proždre Dijete čim ga rodi. I ona rodi sina - muškarca - koji će vladati svim narodima željeznim žezlom. Njezino Dijete bi doneseno k Bogu i njegovu prijestolju, a žena pobježe u pustinju, gdje joj je Bog pripravio sklonište, da se ondje hrani tisuću dvjesta i šezdeset dana. Uto se zametnu rat u nebu, koji je Mihael sa svojim anđelima morao voditi protiv Zmaja. Zmaj i njegovi anđeli prihvatiše borbu, ali je ne mogoše izdržati. I mjesta za njih više nije bilo u nebu. Bijaše zbačen veliki Zmaj, stara Zmija, koja se zove đavao - sotona, zavodnik cijeloga svijeta - bijaše zbačen na zemlju i bijahu zbačeni s njime njegovi anđeli. (Otk 12, 1-9).

Razbudit će se oni što spavaju u prahu zemaljskom. Jedni na život vječni, drugi na sramotu i vječno ruglo. Mudri će zasjati poput svjetla na svodu nebeskom ...poput zvijezda, i to zauvijek (Dn 12, 2-3).

Znamo, naime, ovo: kada se raspadne ovo naše tijelo, naša zemaljska kuća, primit ćemo prebivalište od Boga, prebivalište vječno, koje nije sagradio čovjek svojim rukama, prebivalište na nebesima (2 Kor 5, 1). Poslušnici će Božje Riječi klicati zauvijek ... (Otk 14, 3).

Bože, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom si nas ljubio, od mrtvaca, kakvi bijasmo zbog naših grijeha, oživio si nas s Kristom. Milošću ste, naime, spašeni. S njim nas je uskrsnuo i s njim nas je postavio na nebesima (Ef 2, 4-6).

Razmišljajući o otajstvu Marijina krunjenja za Kraljicu molimo jedan Očenaš, deset Zdravomarija, jedan Slava Ocu, te molitva O moj Isuse, oprosti nam...Na kraju Krunice preporuča se izmoliti još: Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu na čast Duhu Svetome, po nakani Svetog oca, te Lauretanske litanije i Zdravo Kraljice.


Povratak na vrh


Litanije lauretanske

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, moli za nas!
Sveta Djevo djevica, moli za nas!
Majko Kristova, moli za nas!
Majko Crkve, moli za nas!
Majko Božje milosti, moli za nas!
Majko prebistra, moli za nas!
Majko prečista, moli za nas!
Majko neoskvrnjena, moli za nas!
Majko nepovrijeđena, moli za nas!
Majko ljubezna, moli za nas!
Majko divna, moli za nas!
Majko dobrog savjeta, moli za nas!
Majko Stvoriteljeva, moli za nas!
Majko Spasiteljeva, moli za nas!
Djevice premudra, moli za nas!
Djevice časna, moli za nas!
Djevice hvale dostojna, moli za nas!
Djevice moguća, moli za nas!
Djevice milostiva, moli za nas!
Djevice vjerna, moli za nas!
Ogledalo pravde, moli za nas!
Prijestolje mudrosti, moli za nas!
Uzroče naše radosti, moli za nas!
Posudo duhovna, moli za nas!
Posudo poštovana, moli za nas!
Posudo uzorna pobožnosti, moli za nas!
Ružo otajstvena, moli za nas!
Tornju Davidov, moli za nas!
Tornju bjelokosni, moli za nas!
Kućo zlatna, moli za nas!
Škrinjo zavjetna, moli za nas!
Vrata nebeska, moli za nas!
Zvijezdo jutarnja, moli za nas!
Zdravlje bolesnih, moli za nas!
Utočište grešnika, moli za nas!
Utjeho žalosnih, moli za nas!
Pomoćnice kršćana, moli za nas!
Kraljice anđela, moli za nas!
Kraljice patrijarha, moli za nas!
Kraljice proroka, moli za nas!
Kraljice apostola, moli za nas!
Kraljice mučenika, moli za nas!
Kraljice ispovjedalaca, moli za nas!
Kraljice djevica, moli za nas!
Kraljice sviju svetih, moli za nas!
Kraljice bez grijeha istočnoga začeta, moli za nas!
Kraljice na nebo uznesena, moli za nas!
Kraljice svete krunice, moli za nas!
Kraljice obitelji, moli za nas!
Kraljice mira, moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se Gospodine!

S - Moli za nas, sveta Bogorodice!
O - Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

S - Pomolimo se! Dopusti nama, slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu! Amen!Povratak na vrh


Anketa

- Voting Script 1.8

Kad najčešće idete na nedjeljnu svetu misu?

  u 8:00 h
  u 11:00 h
  u 18:00 h
  Ne idem na misu


Rezultati prijašnjih anketa

Misao tjedna

"Sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se!"

Lk 15, 24

Katolički kalendar

Pretraživanje